Скрин "Комо" 1 - 3 чек./венге (№107633)

Р-ри: 74/75/43 см.

Цена: 98.90 лв.

Налично в м-н Люлин 

 

Прекратяване на абонамента