Секция Мареа 2 - венге (№997505)

Р-ри: 240х180х50/35 см.

Цена: 299.00 лв.

Място за ТВ

ТВ и аксесоарите не са включени в цената!!!

Налично в м-н Люлин 

 

 

Прекратяване на абонамента