Секционен шкаф "Соломон 52" (№998137)

Р-ри: 189-234/43/185 см.

Цена: 238.90 лв.

Налично в м-н Люлин 

 

Прекратяване на абонамента