Ъгъл холов "Бавария" (№991104)

р-ри: 260/150/H-93

цена: 898.90 лв. 

Налично в м-н Люлин

 

Прекратяване на абонамента