Маса холна LST-12 елипса (№102594)

р-ри: 110/60/45 см. 

цена: 68.90 лв. 

Налично в м-н Люлин 

 

Прекратяване на абонамента