През изминалата 2015 година изключителна полулярност набра стилът за антре "рюстик". В него свободното пространство е с преобладаващ характер, като доминират белите цветове. 

Прекратяване на абонамента