Обзавеждането е изкуство

За да бъде жилището добре обзаведено, е необходимо да бъде направен добър избор на мебели и на всички останали вещи. Важно е интериорът правилно да бъде аранжиран, което се извършва на базата на няколко принципа: хармония, единство, красота. За да се постигне един приятен интериор, трябва да се създаде хармония и съответствие между трите основни елемента – пространство, мебели и картини. 

Аранжиране на предмети на изкуството – произведенията на изкуството са неделима част от интериорната композиция. Взаимодействието между архитектурата и произведенията на изкуството(живопис, графика, скулптура) се нарича голям синтез. В жилището намират място много от живописните творби, изпълнени от акварел или масло. Подборът на живописните творби обикновено зависи от функционалното предназначение на помещението.

В съвременното жилище картините трябва да се поставят с чувство за мярка и вкус, без да се прекалява. В дневната, която се характеризира с многообразието на своите функции, стоят добре картини с всестранна тематика. Тя сияе чрез свежестта на пейзажите, изглежда по-радостна с усмивката на някой портрет, става по-сдържана и сериозна от картините със социално-етични теми.

Малката пластика е една от първите прояви на древния човек. Като самостоятелен жанр размерът на творбите достига до 400 mm. Предимство на малката пластика е, че творбите могат да се разгледат отблизо и да се поставят на различни места – маса, шкаф, рафт, заедно с декоративни съдове и т.н. Пластиките могат да бъдат изработени от бронз, керамика, дърво, стъкло, метали и т.н. Жанровете керамично пано и свободностоящата керамична пластика се доближават до изящните изкуства. Керамичното пано освен пластиката има и способността да носи цвят, текстура и да има живописни качества.

 

Обзавеждането е изкуство

Керамиката е древно изкуство, известно на траките и по-късно усъвършенствано от славяните и прабългарите. Съдовете са изпичани в специални пещи и след украсяване и полагане на глазурата те отново са изпичани. За различните райони на страната е характерна и различна керамика. Най-известни грънчарски центрове са Троян, Боженци, Габрово и Етъра.

Стъкло – съдовете, изработени от духано стъкло, и гравираният кристал, както и сервизите, вазите, пепелниците и осветителните тела представляват също произведения на приложното изкуство.

Правила и норми при аранжиране на предмети на изкуството – при подреждането на картини и произведения на приложните изкуства: пластики, керамика, декоративни елементи, трябва да се имат предвид както големината, така и формата и цветът. Главното в този случай е да се получи равновесие, но не монотонно, а чрез контрастни елементи, при което трябва да се чувства известен ритъм. Начинът за аранжиране на картините се избира в зависимост от пропорцията на помещението, в което ще бъдат окачени.

Ако картините са групирани във вертикална композиция, те оптически увеличават помещението. На-често хармонията между картини и мебели се постига чрез провеждането на два принципа: на симетрията и асиметрията. При подбора и подреждането на картините трябва да се спазват следните правила:

  • Картините да бъдат съобразени с предназначението на помещението, местата, където ще се поставят, художествената им стойност и личното предпочитание на обитателите към даден жанр(живопис, графика, репродукции, художествена фотография);

  • Поставянето на картините трябва да става на такова място, че да се свърже с другите предмети в помещението;

  • Картините с маслено изпълнение трябва да се окачват по-високо, така че отразената светлина да не им пречи;

  • Картините, изпълнени в по-лека техника(графика, акварел), а също и фотосите се окачват по-ниско или на групи една до друга;

  • Разстоянието между отделните картини в групата трябва да бъде по-малко от размера на самата картина, за да се получи цялостно възприятие. Същото важи и при поставянето им до мебелите.

Картините трябва да бъдат съобразени с фона, върху който ще се поставят.

При аранжирането на експонати може да се оформи експозиция от произведения на изкуството, подредени по стените или обемите на корпусните мебели. Обектите на експозицията могат да бъдат плоски, обемни или панорамни. Дребните експонати се подреждат в специални шкафове витрини или пана със съответния контрастен фон на материала. Съществува общо правило за фон да се избира цвят, който не е използван в експоната. Така напр. ювелирните произведения се излагат върху по-тъмно кадифе или коприна.

Декоративни елементи и прегради – декоративните елементи са важна част от интериорната композиция. Те допринасят много за уникалния образ на всяко пространство, като влизат в хармонично единство с останалите композиционни елементи, акцентират специфични функции на интериора, разделят оптически пространството, внасят допълнителен колорит и т.н.

Декоративните прегради – служат както за разделяне на пространството или за обособяване на отделни функционални групи в интериора, така и за увеличаване на естетическите качества на композицията. Най-често те са ажурени структури и по-рядко плътни декоративни стени. Пластичното им въздействие се обогатява чрез използване на специално насочено или скрито осветление. Още в идейния проект се фиксира видът, формата и размерите им, след което се пристъпва към детайлиране. В зависимост от крайната цел се използват различни видове материали – масивна дървесина, керамика, стъкло, метал, сплави и др.

Детайлите се изработват предварително така, че да се осигури лесното им сглобяване на място. Детайлната разработка се извършва в М 1:10, а шаблоните се проектират за отделните части в М 1:1.

 

За да прочетете още публикаций във vilazmebeli.com, посетете ни на vilazmebeli.com/блог